tisdag 16 juni 2009

Tome to be Free

Dags att Bli Fri
Kärleken vilseleder tiden

När en av Albert Einsteins studenter bad honom förklara sin svåra relativitetsteori på ett sätt som alla kunde förstå, svarade han: “En dag med en vacker kvinna känns som ett ögonblick, medan en timmes jobb du avskyr känns som en evighet”. Einstein berättar att vår erfarenhet av tid bestäms av den medvetenhet som vi befinner oss i. Eftersom tiden är en illusion, uppfunnen av det mänskliga intellektet, är den fullständigt dynamiskt. Den expanderar eller kontraherar och speglar de tankar vi har vid en speciell tidpunkt.

Vi har alltid tillräckligt med tid till att göra det som behöver göras. Tankar av att “inte ha tillräckligt med tid” föds av rädsla och en medvetenhet om bristen. Egot förklär den tron i brist på tid, som en fingervisning av att röra oss bort från lugnet. Om vi prioriterar lugnet kommer alla saker som måste tas om hand i tid, att hanteras.

Vi är alltid fria i detta ögonblick. Det är bara när vi drar in det förflutna eller framtiden in i nuet som vi känner oss bundna eller begränsade. Testa att surfa på vågen av energi i nuet. Om du blir störd av tidigare eller kommande tankar, påminn dig själv att allt är precis som det ska just nu. Hantera det som ligger framför dig och kommer i din väg, släpp det som har passerat för vinden.När vi lever i kärlek sker mirakel som trotsar tiden. I slutändan blir tiden irrelevant. Om du är en tjänare av tid snarare än att låta tiden tjäna dig, så är du fången. Frigör dig från din klocka, och lev fullt ut i NUET. För in ännu fler aktiviteter som du gillar i ditt liv, och du kommer att bli en miljonär av tid.

Hjälp mig att gå bakom tiden och fira det fantastiska i nuet.
Jag befinner mig i en tidlös värld av kärlek…