onsdag 28 oktober 2009

Rätt Vatten för Optimal Hälsa och ett Friskt samhälle

Ta dig tid att se filmen nedan!

Jag har tidigare omnämnt vikten av bra vatten och dess inverkan på kroppen! Living water for a Live Body. Efersom vi består av minimum 70% vatten är det av största vikt att vi intar ett vatten som håller högsta kvalitet.
I Filmen intervjuas Dr. Len Horowitz som tur upp intressanta fakta kring oljeindustrin och läkemedelsföretagen som tjänar på att vi mår dåligt - och det STORT! Han tar även upp de possitiva nyheter kring vattnets betydelse för hälsa, miljö och den värld vi lever i - vattnet som i princip kan bota ALLA ingrepp som sker i kroppen. Han påstår även att vårt DNA är baserat av vatten och med det då påverkar oss som människor i allra högsta grad!

Lösningen är Strukturerat vatten! Detta skapar en Intelligens i våra kroppar som vi inte har tillgång till idag.